Waldemar Pawlak o polityce zagranicznej1

O polityce zagranicznej

W polskiej polityce zagranicznej najbardziej brak elementarnego poczucia wspólnoty. Nie wszystko od nas zależy ale ustalenie i uzgodnienie spraw zasadniczych dla polskiej racji stanu zależy tylko od nas.
Fragment programu „Prezydenci i Premierzy – Tydzień pod znakiem dyplomacji”

Waldemar Pawlak o polityce zagranicznej

Wróć do Aktualności