/90 lecie OSP Nowy Duninów i przekazanie nowego samochodu